Google

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2007

Một số đoạn code trong blog 360


Cách làm chung: vào viết blog --> check vào ô “View html source” --> copy và paste các đoạn code này vào --> check lại vào ô ấy thêm lần nữa.
1. Đoạn code dùng để đếm xem có bao nhiêu người đã xem trang của mình:

<!-- Start of SimpleHitCounter Code -->
<div align="center"><a href="http://www.simplehitcounter.com" target="_blank"><img src="http://simplehitcounter.com/hit.asp?uid=38358&f=16777215&b=0" border="0" height="18" width="83" alt="free hit counters"></a><br><a href="http://www.simplehitcounter.com" target="_blank"><font size="-3">free hit counters</font></a></div>
<!-- End of SimpleHitCounter Code -->
---------------------------------------------------

2. Chèn hình ảnh với kích cỡ như ý muốn: (chiều rộng <align="center"><img src="http://www.blogger.com/image%20link" alt="Image" _="" trong="" div="" align="middle" height="100" width="100" /> : dùng để cho ảnh nằm ở giữa trang.
. Các height và width phải điền đúng chính xác với các chiều cao và chiều rộng của ảnh.
. Image link, phải lấy link trực tiếp của bức hình.
* Cách này chỉ cho chèn ảnh với chiều rộng không quá 500.
----------------------------------------------------

3. Cách chèn ảnh với size thực tế ( chiều rộng > 500)

_ Cắt dọc ảnh ra thành 2 hình bằng nhau, up lên cái host nào đấy, và paste cái code này vào:

<table id="Table_01" width="1000" height="750" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>
<img src="link ảnh 1" width="500" height="750" alt=""></td>
<td>
<img src="link ảnh 2" width="500" height="750" alt=""></td>
</tr>
</table>

* Chiều rộng và chiều cao của ảnh nhớ ghi chính xác (còn số trong code trên chỉ là ví dụ thôi )
---------------------------------------------

4. Chèn link:

<a href="link">Tên muốn hiển thị</a>
----------------------------------------------

5. Tạo bóng đổ cho text trong Blog:

<div align="center">
<span style=" font-weight: bolder; color: rgb(130, 130, 130);">huamylinh</span>
<span style="font-family: comic sans ms; font-size: 50px; font-weight: bolder; color: red; margin-left: -295px; vertical-align: -5px;">huamylinh</span>
</div>

_ Trong đó: font của chữ là comic sans ms, nếu không thích có thể đổi kiểu chữ khác.
------------------------------------------------

6. Code dùng để đóng khung trong blog:

<table background="link" border="1" cellpadding="30" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="height: 209px;" align="left" background="link" border="2" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left">
<span style="color: rgb(192, 0, 0);">
<div style="margin-left: 40px;">
đoạn text của khung bên trong <br />
</div>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<span style="color: rgb(255, 64, 64);"> đoạn text của khung bên ngoài </span><br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
------------------------------------------------------

7. Tạo các icon có chứa link:

(nghĩa là trên blog của mình sẽ hiện ra các hình, khi bấm vào hình đó nó sẽ dẫn đến 1 cái link mình muốn- giống như kiểu [url=link text[/url] trong gvn vậy đó)

<div style="text-align: center;">
<a href="link Blog 1"> <img src="link ảnh 1" alt="Blog Page" height="47" width="51" alt="Image" /></a></div> <br />

* Đoạn code này có nghĩa là: trên màn hình sẽ hiện ra ảnh 1, khi bấm vào sẽ hiện ra page 1. Nếu muốn làm nhiều thì cứ lặp lại các code trên.

No comments yet

 
Copyright by Kevil © 2007