Google

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2007

Mẹ ơi

Một bài tốt nghiệp của sinh viên trường sân khấu điện ảnh. Một phim ngắn sẽ khiến những bậc cha mẹ cần suy nghĩ đến con cái nhiều hơn

No comments yet

 
Copyright by Kevil © 2007