Google

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2007

Chát nhiều acc với yahoo


Thực ra cũng có nhiều chương trình để có thể chat nhiều acc trong Ym, nhưng tôi thì thích cách thay đổi thông số trong registry hơn
Trước hết, các bạn vào Run gõ vào regedit, lúc này nó sẽ hiện lên một cái bảng điều khiển.

Vào HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\Pager\Test

Tại đây các bạn tạo một DWORD Value có tên là Plural

Sau đó vào trong đó thay đổi thông số chọn một số bất kỳ nào đó khác 0.
Khởi động lại để hoàn tất quá trình.

Lúc này thì bạn đã có thể chat với nhiều acc rồi đó.

Chúc thành công.

No comments yet

 
Copyright by Kevil © 2007