Google

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2007

Tạo banner cho blogger


Trong bài viết này kevil sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chèn banner vào blog một cách dễ dàng nhất:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của mình tại blogger -----> Trình bày ------> Mẫu ----> Chỉnh sửa HTML

Bước 2: Các bạn kiếm dòng dưới đây

/* Header
------------------------------------------------
*/

#header-wrapper {
width:900px;
margin:0 auto 10px;

-moz-border-radius: 15px;
-webkit-border-radius: 15px;
}


và thêm vào

#header-wrapper {
width:900px;
margin:0 auto 10px;
background-image:url('tên đường dẫn của bạn');
-moz-border-radius: 15px;
-webkit-border-radius: 15px;
}

*tên đường dẫn của bạn: là nơi bạn up hình của mình lên ví dụ như là: http://kevil.googlepages.com/image1.jpg

* Lưu ý:
1. Bạn nên save templete lại trước khi thực hiện bất cứ chỉnh sửa nào
2. Bạn có thể hiệu chỉnh chiều dài và chiều rộng bằng cách chỉnh sửa thông số tại width và height trong thẻ header. ví dụ: width: 850px; height:200px;
3. Bạn có thể loại bỏ title của tiêu đề bằng cách sau:
bước 1: check vào mở rông tiện ích để bung hết các thẻ của templete
bước 2: Tìm dòng sau đây

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Bunny Cake (Tiêu đề)' type='Header'>
<b:includable id='main'>

bước 3: xóa hết các dòng dưới đây

<div class='titlewrapper'>
<h1 class='title'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<data:title/>
<b:else/>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'> <data:title/> </a>
</b:if>
</h1>
</div>


bước 4: sao lưu lại templete và coi lại blog của bạn

No comments yet

 
Copyright by Kevil © 2007